ABOUT SASOL

Committed to excellence in all we do, Sasol is an international integrated energy and chemical company that leverages the talent and expertise of our more than 33 000 people working in 37 countries. We develop and commercialise technologies, and build and operate world-scale facilities to produce a range of product streams, including liquid fuels, high-value chemicals and low-carbon electricity. While remaining committed to our home base of South Africa, Sasol is expanding internationally based on a unique value proposition.

 

Sasol recognises that a company cannot function in isolation from the society in which it operates, and we are committed to harnessing the power of technology, innovation, creativity and human intellect to raise environmental awareness and to provide educational opportunities in the communities in which we work.

 

To this end we are proud to partner with Penguin Random House on the Sasol First Field Guide series of mobile applications. Aimed at promoting a curiosity about the natural world and fostering a greater awareness about the environment, the multimedia apps, available in English and Afrikaans, are an innovative way of introducing young and old to the diversity of animal and plant life in southern Africa.

 

Easy to navigate and fun to use, the app series, with its emphasis on conservation and education, is in line with our drive to promote environmental education and sustainable development.

 

 

MEER OOR SASOL

Sasol is toegewy aan voortreflikheid in alles wat ons doen. Ons is ’n internasionale, geïntegreerde chemiese en energie-maatskappy wat staat maak op die talent en kennis van meer as 33 000 mense wat in 37 lande werk. Ons ontwikkel en kommersialiseer tegnologie en bou en bewerk wêreldskaal-fasiliteite om ’n reeks produksiestrome wat vloeistof-brandstowwe, chemikalieë van hoë gehalte en lae-koolstof-elektrisiteit insluit, te produseer. Alhoewel ons toegewyd bly aan ons tuistebasis Suid-Afrika, is Sasol besig om internasionaal uit te brei op grond van ’n unieke waardevoorstel.

 

Sasol erken dat ’n maatskappy nie in isolasie kan funksioneer van die samelewing waarin dit werksaam is nie en ons is daaraan toegewy om die krag van tegnologie, innovering, kreatiwiteit en menslike intellek in te span om mense van natuurbewaring bewus te maak en om opvoedkundige geleenthede te skep in die gemeenskappe waarin ons werk.

 

Ons is trots om in vennootskap met Penguin Random House te wees met die skepping van die Sasol Eerste Veldgids-reeks mobiele toepassings. Hierdie multimedia-toeps is daarop gemik om nuuskierigheid en bewustheid oor die natuur aan te wakker en is ’n innoverende manier om jonk en oud aan die diverse dier- en plantlewe van suider-Afrika bloot te stel. Die toeps is in Engels en Afrikaans beskikbaar.

 

Hierdie toep-reeks is maklik om te gebruik en te navigeer en die klem op opvoeding en bewaring strook met ons toewyding daaraan om natuuropvoeding en volhoubare ontwikkeling te bevorder.